Nabídka a ceník

Kurzy PP pro zaměstnance a zaměstnavatele, pro pedagogické pracovníky a pracovníky neziskových organizací, pro veřejnost

Školení problematiky poskytování první pomoci v plném rozsahu dle požadavku zákoníku práce a dalších právních předpisů (např. školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví)

obsahuje: právní minimum, základy anatomie, kompletní průprava v poskytování první pomoci při úrazových i neúrazových stavech, praktický nácvik KPR (resuscitace) na modelech dospělého, dítěte a kojence, nácvik KPR s použitím AED

délka kurzu: cca 2,5 - 3 hodiny v závislosti na individuálních požadavcích

zaměření: kurz je upraven dle přání zákazníka a dle povahy cílové skupiny posluchačů s přihlédnutím k vykonávané činnosti a k prostředí, ve kterém se posluchači pohybují, kurz pedagogů je zaměřen na první pomoc u dětí

modelové situace: nácvik řešení nouzových situací a akutních stavů dle vlastního výběru

Kurz zdravotnické přípravy pro autoškoly a uchazeče o řidičské oprávnění

Školení problematiky zdravotnické přípravy a poskytování první pomoci v rozsahu stanoveném zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb.

obsahuje: zdravotnická příprava stanovená § 4 odst. 4 a § 5 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

délka kurzu: 2 vyučovací hod. teoretické a 4 vyučovací hod. praktické výuky

Ceny kurzů

kurz PP zaměstnanců (náplň zákoníku práce)

390,- Kč / 1 osoba

5 až 9 účastníků - sleva 15% z celkové ceny

10 až 15 účastníků – sleva 20% z celkové ceny + doprava se slevou 50%

16 a více účastníků – individuální cenová kalkulace + doprava zdarma do 200 km

doplňková varianta

„modelové situace“

výuka PP doplněna o praktické modelové situace za využití reálně maskovaných figurantů - členů Vodní záchranné služby ČČK. Osobní zkušenost při jednání v extrémní situaci. Příplatek k výše uvedené ceně 200,- Kč / 1 účastník. Délka kurzu cca 4 hodiny. Minimální počet účastníků 15 osob.

doplňková varianta

„samostatné doškolení AED“

samostatná výuka a nácvik KPR s použitím automatizované externí defibrilace (AED). Cena za doškolení 230,- Kč / 1 účastník. Délka doškolení cca 1 hodina. Minimální počet účastníků 4 osoby.

kurz PP pro pedagogické pracovníky a pracovníky neziskových organizací

300,- Kč / 1 osoba

5 až 9 účastníků - sleva 10% z celkové ceny

10 až 15 účastníků – sleva 15% z celkové ceny + doprava se slevou 50%

16 a více účastníků – individuální cenová kalkulace + doprava zdarma do 200 km

doplňková varianta

„modelové situace“

výuka PP doplněna o praktické modelové situace za využití reálně maskovaných figurantů - členů Vodní záchranné služby ČČK. Osobní zkušenost při jednání v extrémní situaci. Příplatek k výše uvedené ceně 200,- Kč / 1 účastník. Délka kurzu cca 4 hodiny. Minimální počet účastníků 15 osob.

doplňková varianta

„samostatné doškolení AED“

samostatná výuka a nácvik KPR s použitím automatizované externí defibrilace (AED). Cena za doškolení 230,- Kč / 1 účastník. Délka doškolení cca 1 hodina. Minimální počet účastníků 4 osoby.

kurz PP pro autoškoly a uchazeče o řidičské oprávnění – zaváděcí cena

250,- Kč / 1 osoba

cena platí pro minimální počet účastníků v kurzu - 3 osoby a více, do 2 účastníků 300,- Kč / 1 osoba

kurz PP pro veřejnost

individuální cenová nabídka odvíjející se od požadavku zákazníka na množství a hloubku probrané látky

Dejte nám vědět Vaše požadavky ..