Úvodem

Chcete spustit firemní testování zaměstnanců na COVID-19?

Vážený zaměstnavateli, vzhledem k rychle se měnící situaci a k přísunu nových zpráv si vám dovolujeme podat základní informace k firemnímu testování zaměstnanců na COVID-19. Na základě posledních informací (vyjádření ministra Havlíčka, MPO) lze provádět vybrané antigenní testy i v nelaboratorních podmínkách bez asistence zdravotníka. Z tohoto důvodu je možná realizace testování zaměstnanců přímo na pracovišti. Nabízíme vám jednorázové proškolení zaměstnanců v odebírání biologického materiálu (provádění antigenních testů na COVID-19) a konzultaci vybavení odběrného místa. Cena školení 1500,- Kč/os.

Jste zaměstnavatel?

Pokud je odpověď ano, vztahuje se na vás povinnost vyplývající ze zákoníku práce o odborném proškolení zaměstnanců v poskytování první pomoci. Plnění této povinnosti bývá předmětem kontrol státních orgánů (§ 102 odst. 6, § 103 odst. 1 písm. g) a j) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Cena školení od 250,- Kč/os na Vašem pracovišti ve Vámi zvolených termínech. Bližší v nabídce a ceníku.

Automatizovaná externí defibrilace

V souvislosti se zvyšujícím se počtem veřejných míst a pracovišť, kde je možno využívat služby automatizovaného externího defibrilátoru (AED), zařazujeme od listopadu 2015 do základního školení PP i praktický výcvik v použití AED. Výcvik je veden v rámci základního školení PP a jsou k němu použity nově pořízené tréninkové přístroje AED. Rovněž je možné zrealizovat pouze praktické doškolení v používání AED.

Chodíte do autoškoly a potřebujete školení zdravotnické přípravy pro získání řidičského oprávnění?

Nabízíme Vám školení zdravotnické přípravy v rozsahu stanoveném zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. Cena školení od 250,- Kč/os.

Jak Vám můžeme pomoci?

 • Nabízíme kompletní proškolení Vás i Vašich zaměstnanců v poskytování první pomoci dle požadavku zákoníku práce a dalších právních předpisů.
 • Nabízíme organizované kurzy první pomoci pedagogickým pracovníkům a pracovníkům neziskových organizací s využitím dětských resuscitačních modelů.
 • Organizované kurzy zdravotnické průpravy uchazečů o řidičské oprávnění v autoškolách.
 • Praktické modelové situace úrazových stavů za využití reálně maskovaných figurantů.

Naučíme vás, jak správně poskytnout první pomoc osobám ohroženým na životě či zdraví.

Výhody pro Vás

 • Minimální počet účastníků kurzu již od 2 osob
 • Školení PP dle požadavků zákoníku práce je prováděno s vědomím a souhlasem KHS LK.
 • Každý účastník obdrží Osvědčení o proškolení v poskytování první pomoci (autoškoly – Osvědčení o proškolení zdravotnické přípravy) s uvedením obsahu školené problematiky a s podpisem a razítkem lektora.
 • Zaměstnavatel, či organizace objednávající kurz obdrží potvrzený originál prezenční listiny.
 • Konzultace a kontrola vybavení lékárny PP na pracovišti.
 • Praktický výcvik kariopulmonální resuscitace na modelech dospělého, dítěte (3 a 10 let) a kojence v základním školení PP.
 • Praktický výcvik v používání automatizovaného externího defibrilátoru v základním školení PP.
 • Praktický výcvik v používání aplikace Záchranka v základním školení PP.
 • Obnova školení je doporučena po třech letech. Pohlídáme Vám termín a sami Vás budeme informovat.
 • Poskytnutí studijních materiálů v elektronické podobě.
 • Školení lze zajistit po domluvě v libovolném termínu.
 • Kurz je realizován na pracovišti klienta.
 • Bezplatná konzultace problematiky první pomoci po dobu následujících tří let.
 • Zdarma nabízíme zprostředkování školení zaměstnanců v BOZ a PO dle požadavku zákoníku práce.
 • V případě zájmu o budoucí spolupráci či zadávání většího počtu objednávek možnost sjednání individuálních obchodních podmínek.
 • Lektor je odborně způsobilý pro školení zdravotnické přípravy uchazečů o řidičské oprávnění dle § 22 odst. c) zák. č. 247/2000 Sb.
 • Lektor je držitelem kvalifikace Diplomovaný zdravotnický záchranář a Všeobecná sestra s registrací u MZ ČR a člen VZS ČČK s kvalifikací ZII.
 • Doprava lektora do místa školení v rámci Jablonce nad Nisou a Liberce nebo od 16 účastníků školení kdekoli do 200 km zdarma.
 • Při kurzu realizovaném mimo výše uvedených skutečností je účtováno k ceně cestovné ve výši 4,50 Kč/ 1 km.
* Podnikající fyzická či právnická osoba