Úvodem

Chcete spustit firemní testování zaměstnanců na COVID-19?

Na základě informací ministerstva průmyslu a obchodu lze provádět vybrané antigenní testy i bez asistence zdravotníka. Z tohoto důvodu je možná realizace testování zaměstnanců přímo na pracovišti pověřeným firemním pracovníkem. Nabízíme vám proškolení vybraných zaměstnanců ve správném způsobu provádění antigenních testů tak, aby byla zajištěna dostatečná validita výsledků. Školení obsahuje i konzultaci vybavení odběrného místa a další doplňující nutné informace. Cena školení 1300,- Kč/os. Jsme schopni zprostředkovat dodání antigenních testů (výtěr z přední části nosu) od výrobce VivaDiag.

Jste zaměstnavatel?

Pokud je odpověď ano, vztahuje se na vás povinnost vyplývající ze zákoníku práce o odborném proškolení zaměstnanců v poskytování první pomoci. Plnění této povinnosti bývá předmětem kontrol státních orgánů (§ 102 odst. 6, § 103 odst. 1 písm. g) a j) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Cena školení od 250,- Kč/os na Vašem pracovišti ve Vámi zvolených termínech. Bližší v nabídce a ceníku.

Automatizovaná externí defibrilace

V souvislosti se zvyšujícím se počtem veřejných míst a pracovišť, kde je možno využívat služby automatizovaného externího defibrilátoru (AED), zařazujeme od listopadu 2015 do základního školení PP i praktický výcvik v použití AED. Výcvik je veden v rámci základního školení PP a jsou k němu použity nově pořízené tréninkové přístroje AED. Rovněž je možné zrealizovat pouze praktické doškolení v používání AED.

Chodíte do autoškoly a potřebujete školení zdravotnické přípravy pro získání řidičského oprávnění?

Nabízíme Vám školení zdravotnické přípravy v rozsahu stanoveném zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. Cena školení od 250,- Kč/os.

Jak Vám můžeme pomoci?

 • Nabízíme kompletní proškolení Vás i Vašich zaměstnanců v poskytování první pomoci dle požadavku zákoníku práce a dalších právních předpisů.
 • Nabízíme organizované kurzy první pomoci pedagogickým pracovníkům a pracovníkům neziskových organizací s využitím dětských resuscitačních modelů.
 • Organizované kurzy zdravotnické průpravy uchazečů o řidičské oprávnění v autoškolách.
 • Praktické modelové situace úrazových stavů za využití reálně maskovaných figurantů.

Naučíme vás, jak správně poskytnout první pomoc osobám ohroženým na životě či zdraví.

Výhody pro Vás

 • Minimální počet účastníků kurzu již od 2 osob
 • Školení PP dle požadavků zákoníku práce je prováděno s vědomím a souhlasem KHS LK.
 • Každý účastník obdrží Osvědčení o proškolení v poskytování první pomoci (autoškoly – Osvědčení o proškolení zdravotnické přípravy) s uvedením obsahu školené problematiky a s podpisem a razítkem lektora.
 • Zaměstnavatel, či organizace objednávající kurz obdrží potvrzený originál prezenční listiny.
 • Konzultace a kontrola vybavení lékárny PP na pracovišti.
 • Praktický výcvik kariopulmonální resuscitace na modelech dospělého, dítěte (3 a 10 let) a kojence v základním školení PP.
 • Praktický výcvik v používání automatizovaného externího defibrilátoru v základním školení PP.
 • Praktický výcvik v používání aplikace Záchranka v základním školení PP.
 • Obnova školení je doporučena po třech letech. Pohlídáme Vám termín a sami Vás budeme informovat.
 • Poskytnutí studijních materiálů v elektronické podobě.
 • Školení lze zajistit po domluvě v libovolném termínu.
 • Kurz je realizován na pracovišti klienta.
 • Bezplatná konzultace problematiky první pomoci po dobu následujících tří let.
 • Zdarma nabízíme zprostředkování školení zaměstnanců v BOZ a PO dle požadavku zákoníku práce.
 • V případě zájmu o budoucí spolupráci či zadávání většího počtu objednávek možnost sjednání individuálních obchodních podmínek.
 • Lektor je odborně způsobilý pro školení zdravotnické přípravy uchazečů o řidičské oprávnění dle § 22 odst. c) zák. č. 247/2000 Sb.
 • Lektor je držitelem kvalifikace Diplomovaný zdravotnický záchranář a Všeobecná sestra s registrací u MZ ČR a člen VZS ČČK s kvalifikací ZII.
 • Doprava lektora do místa školení v rámci Jablonce nad Nisou a Liberce nebo od 16 účastníků školení kdekoli do 200 km zdarma.
 • Při kurzu realizovaném mimo výše uvedených skutečností je účtováno k ceně cestovné ve výši 4,50 Kč/ 1 km.
* Podnikající fyzická či právnická osoba